Generation details

คืนหนึ่ง เด็กชายเมฆา(เด็กผมสั้นที่ใส่เสื้อสีเขียวแขนสั้น)เห็นดาวตกที่สว่างไสวมากกว่าเดิม ดาวตกนั้นกลายเป็นทางเดินที่นำไปสู่ประตูวิเศษ ประตูนี้จะพาน้องเมฆาไปยังโลกแห่งจินตนาการ

    Seed: 12399259541280x2304Public